Sede electrónica Concello de Muxía

09:50:33 Domingo 26 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Festas e Verbenas Populares, espectáculos e actividades recreativas

Declaración Responsable de Festas e Verbenas Populares, espectáculos e actividades recreativas

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" achegando a documentación requerida no apartado de documentación. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar os impresos normalizados do mesmo apartado documentación.

No caso de Declaración Responsable de Festas e Verbenas populares (organizador):

 • Modelo de Declaración Responsable de Festas e Verbenas Populares.
 • CIF da Asociación, Comisión de Festas que organiza o espectáculo ou festexo, verbena popular.
 • Poliza de seguro de responsabilidade civil (por importe mínimo de 300.000 €) e recibo en vigor.
 • Certificado de Instalación eléctrica da festa/verbena popular (boletín instalación).

 No caso de ser o Titular da estructura ou instalación non permanente desmontable:

 • Modelo de Declaración Responsable do titular da estructura.
 • Acreditación de representación.
 • Póliza de seguro de responsabilidade civil (por importe mínimo de 300.000 €) e recibo en vigor.
 • O documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, da persoa física ou xurídica que debe asumir a resposabilidade técnica da montaxe da instalación e aportar copia do seu documento de indentificación (DNI, CIF).
 • A marcación CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas características.
 • Certificado da instalación de baixa tensión da conexión coa rede.
 • Permiso de circulacion e ITV en vigor do escenario móbil ou documento acreditativo das características (no caso doutro tipo de instalación).

Nome: Declaración Responsable de Festas e Verbenas Populares, e Atraccións para festas.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).